लेख - Page 2 of 73 - Nepal Jyotish - Complete Astrology and Vastu Solutions.

Sat Apr 23 Blog

Surya Grahan 2022 in Nepal |सुर्यग्रहण २०७९ | Surya Grahan २०७९ | कुन राशिलाई कस्तो प्रभाव पर्नेछ ?

ज्यो.पं. – हरिप्रसाद भण्डारी (बरिष्ठ ज्योतिष एवं वास्तुविद) +९७७– ९८४२२१९७३५ सुर्यग्रहण २०७९ सुर्य ग्रहण २०७९ को असर कुन क्षेत्रमा कस्तो

थप पढ्नुहोस्
Tue Apr 19 Blog

Chandra Grahan 2022 Nepali | चन्द्र ग्रहण २०७९ | Chandra Grahan 2079 | कुन राशी लाई कस्तो प्रभाव पर्नेछ ?

ज्यो.पं. – हरिप्रसाद भण्डारी (बरिष्ठ ज्योतिष एवं वास्तुविद) +९७७– ९८४२२१९७३५ चन्द्रग्रहण २०७९ बारे विशेष जानकारी यो वर्ष दुई वटा चन्द्रग्रहण

थप पढ्नुहोस्
Tue Mar 8 Blog

वि.सं. २०७९ सालको मिन राशिफल | Yearly Min Rashifal B.S. 2079 Nepali

वि.सं. २०७९ सालको वार्षिक मिन राशिफल ज्यो.पं. – हरिप्रसाद भण्डारी (बरिष्ठ ज्योतिष एवं वास्तुविद) सम्पर्क नं +९७७– ९८४२१९७३५ मिन राशिका लागि

थप पढ्नुहोस्
Tue Mar 8 Blog

वि.सं. २०७९ सालको कुम्भ राशिफल | Yearly Kumbha Rashifal B.S. 2079 Nepali

वि.सं. २०७९ सालको वार्षिक कुम्भ राशिफल ज्यो.पं. – हरिप्रसाद भण्डारी (बरिष्ठ ज्योतिष एवं वास्तुविद) सम्पर्क नं +९७७– ९८४२१९७३५ शुभ समय रहेको छ

थप पढ्नुहोस्
Mon Mar 7 Blog

वि.सं. २०७९ सालको  मकर राशिफल | Yearly Makar Rashifal B.S. 2079 Nepali

वि.सं. २०७९ सालको वार्षिक मकर राशिफल ज्यो.पं. – हरिप्रसाद भण्डारी (बरिष्ठ ज्योतिष एवं वास्तुविद) सम्पर्क नं +९७७– ९८४२१९७३५ मकर राशिका लागि

थप पढ्नुहोस्
Mon Mar 7 Blog

वि.सं. २०७९ सालको धनु राशिफल | Yearly Dhanu Rashifal B.S. 2079 Nepali

वि.सं. २०७९ सालको वार्षिक धनु राशिफल ज्यो.पं. – हरिप्रसाद भण्डारी (बरिष्ठ ज्योतिष एवं वास्तुविद) सम्पर्क नं +९७७– ९८४२१९७३५ धनु राशिका

थप पढ्नुहोस्
Mon Mar 7 Blog

वि.सं. २०७९ सालको  बृश्चिक राशिफल | Yearly Brischik Rashifal B.S. 2079 Nepali

वि.सं. २०७९ सालको वार्षिक बृश्चिक राशिफल ज्यो.पं. – हरिप्रसाद भण्डारी (बरिष्ठ ज्योतिष एवं वास्तुविद) सम्पर्क नं +९७७– ९८४२१९७३५ बृश्चिक राशिका लागि

थप पढ्नुहोस्
Mon Mar 7 Blog

 वि.सं. २०७९ सालको तुला राशिफल | Yearly Tula Rashifal B.S. 2079 Nepali |

 वि.सं. २०७९ सालको वार्षिक तुला राशिफल ज्यो.पं. – हरिप्रसाद भण्डारी (बरिष्ठ ज्योतिष एवं वास्तुविद) सम्पर्क नं +९७७– ९८४२१९७३५ तुला राशिका लागि

थप पढ्नुहोस्
Mon Mar 7 Blog

 वि.सं. २०७९ सालको  कन्या राशिफल | Yearly Kanya Rashifal B.S. 2079 Nepali

 वि.सं. २०७९ सालको वार्षिक कन्या राशिफल ज्यो.पं. – हरिप्रसाद भण्डारी (बरिष्ठ ज्योतिष एवं वास्तुविद) सम्पर्क नं +९७७– ९८४२१९७३५ कन्या राशिका लागि

थप पढ्नुहोस्
Mon Mar 7 Blog

वि.सं. २०७९ सालको  सिंह  राशिफल | Yearly Sinha Rashifal B.S. 2079 Nepali

 वि.सं. २०७९ सालको वार्षिक सिंह  राशिफल   ज्यो.पं. – हरिप्रसाद भण्डारी (बरिष्ठ ज्योतिष एवं वास्तुविद) सम्पर्क नं +९७७– ९८४२१९७३५ सिंह राशिका

थप पढ्नुहोस्