ब्रतबन्ध मुहुर्त २०८० | Bratavandha Muhurta 2080 | Bratavandha Muhurta 2023/24 - Nepal Jyotish - Complete Astrology and Vastu Solutions.

Thu Jun 15 Blog

ब्रतबन्ध मुहुर्त २०८० | Bratavandha Muhurta 2080 | Bratavandha Muhurta 2023/24

ब्रतबन्ध मुहुर्त २०८०

वैशाख २४ गते रवै ल.२ शुभम्

जेठ ८ गते सोमे ल. वृषांशे शुभम्

१० गते बुधे ल.३ के.५ मध्यमम्,
ल.५ चं.१२ वृषांशे मध्यमम्

२२ गते सोमे ल. के.५ वृषांशे मध्यमम्,
ल.५, शु.१२ मध्यमम्

२५ गते गरौ ल.५ चं.६ शु.१२ कनिष्ठम्

असार ४ गते सोमे ल.५ श.१२ मध्यमम्

चैत ७ गते बुधे ल.१ शुभम््
ल.२ के.५ मध्यमम्,
ल.३ धनुरंशे शुभम्

८ गते गुरौ ल.१ शुभम्
ल.३ धनुरंशे शुभम्

१४ गते बुधे ल.१ शुभम्,
ल.२ के.५ चं.६ कनिष्ठम्,
ल.३ शुभम्

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

तपाइको जन्म कुन्डली चिना अनुसार ग्रह ले के बताउछ ? जान्नुहोस गुरु जि बाट | अहिले परामर्ष लिन यहाँ क्लिक गर्नुहोस
तपाइको जन्म कुन्डली चिना अनुसार ग्रह ले के बताउछ ? जान्नुहोस गुरु जि बाट | अहिले परामर्ष लिन यहाँ क्लिक गर्नुहोस

महत्त्वपूर्ण लेखहरू

राशिफल

तपाइको जन्म कुन्डली चिना अनुसार ग्रह ले के बताउछ ? जान्नुहोस गुरु जि बाट | अहिले परामर्ष लिन यहाँ क्लिक गर्नुहोस